Rohkem taimset ning vähem ja valitud loomset = planeedisõbralikum toit. Liitu toidukursusega!

Väga suur osa elust keerleb ümber toidu! Keegi peab selle kasvatama, pakendama, transportima ja müüma. Keegi poeriiulilt valima ja meeldivaks roaks valmistama. Kuidas seda teha nii, et planeedi taluvuspiiridesse jääda, et elurikkus ei väheneks ja loodusele ruumi jääks, veekogud ei oleks üle toidetud ja loodus tuleks toidu kasvatamisel appi? Ja seda kõike nii, et sööja tervis oleks hea! Iga toidu pakkuja, valmistaja ja sööja saab iga päev teha paremaid valikuid, eelistades neid tootmisviise, mis meid ümbritsevat loodust vähem koormavad. Parimal juhul võib olla toidutootmisel isegi positiivne mõju elurikkusele.
Eelistades maitsvat taimset toitu saad vähendada enda mõju keskkonnale. Kui tarbid ka loomset päritolu toitu sinna kõrvale, vali hoolikalt ning jälgi koguseid. Luba enda taldrikule võimalusel mahemärgi ja teiste keskkonnahoidu tähistavate märkidega varustatud kohalikku toitu.

Siin lehel on toodud praegu keskkonnasõbralikuma valiku abiline kala ning liha osas. Tulevikus loodame siia lisada ka taimefoori ja infot piimatoodete kohta.

Planeedile ja iseendale tervislikke valikuid igasse päeva! Abi saab Toidufoori toidukursuselt. Liitu kohe!
#eat4change

Vaata lähemalt

Lihafoor

Lihafoor (ehk Meat Guide) on Eestimaa Looduse Fondi (ELF) poolt koostöös Maailma Looduse Fondi (WWF) töörühmaga koostatud juhend, mis aitab teha keskkonnahoidlikumaid lihavalikuid Eestis. Planeedisõbraliku toitumise aluseks on taimne toit. Kui tarbid liha, siis pigem vähem ja kindlasti tasub seda hoolega valida. Planeedisõbralikumaid valikuid aitab teha lihafoor, mis on koostatud loomaliikide kaupa ja toob välja erinevate tootmisviiside keskkonnamõju. 
 
Lihafoor muutub ajas. Käesolev lihafoori väljaanne põhineb praegu kättesaadavatele andmetele, mis on peamiselt kvalitatiivset laadi (kirjeldavad andmed tootmisprotsessi kohta). Andmete täpsustamisel ja arvuliste  andmete lisandumisel võivad mõned hinnangud muutuda. Siiski on selles väljaandes kasutatud hetkel ELFile kättesaadavaid parimaid võimalikke andmeid, mis aitavad teha esimest sissejuhatust teemasse. 

Kuigi osad liha soovitused võib leida rohelise fooritule juurest, ei tähenda see seda, et neid lihatüüpe võiks tarbida piiramatult.

ELF on valmistanud käesoleva lihafoori koostöös WWFiga  ja olulisemad hinnangud on heas kooskõlas teistes riikides valminud lihafooridega. Siiski vastutab kodumaise lihafoori sisu eest üksnes ELF.

Vaata lähemalt

Kalafoor

Kalafoor (ehk Fish Guide) on Maailma Looduse Fondi (WWF) ja Eestimaa Looduse Fondi (ELF) koostatud juhend, mis aitab teha keskkonnahoidlikumaid kala- ja mereannivalikuid Eestis.
Vaata lähemalt